Marius IOSIFESCU- Matematician

1936 - 2020


Membru titular 2000
Membru corespondent 1991


Vicepreşedinte al Academiei Române (4 martie 2002 – 27 aprilie 2010)

Nǎscut în Piteşti, pe 12 august 1936. A făcut studii liceale la Piteşti şi universitare la Bucureşti, Facultatea de Matematică. În 1963 devine doctor în matematici cu teza „Lanţuri cu legături complete cu o mulţime arbitrară de stări“. În 1969 a obţinut titlul de doctor docent.

A fost consultant la Direcţia Centrală de Statistică (1959–1961), asistent la Catedra de matematică a Institutului Politehnic din Bucureşti (1961–1963), cercetător la Institutul de Matematică şi la Centrul de Statistică Matematică ale Academiei Române (1963–1968), şef de secţie la Centrul de Statistică Matematică (1968–1975) și director al acestui Centru (1975–2002). Din 2002 este directorul Institutului de Statistică Matematică şi Matematică Aplicată „Gheorghe Mihoc-Caius Iacob“ al Academiei Române.

A fost invitat să ţină cursuri la Paris (1974, 1991, 1996), Mainz (1977–1978), Frankfurt-am-Main (1979–1980), Bonn (1981–1982), Melbourne (1991), Lille (1997), Bordeaux (1998, 1999).

A desfăşurat şi desfăşoară o intensă activitate ştiinţifică, cu deosebire în teoria probabilităţilor, teoria proceselor stocastice şi analiza reală. A continuat şi a dezvoltat în mod considerabil teoria proceselor cu legături complete, deschizând noi perspective de aplicare a acestei teorii; a adus clarificări importante în teoria lanţurilor Markov neomogene; a pus în evidenţă inexistenţa proceselor Markov multiple cu parametru continuu; a studiat lanţurile de ordin infinit cu o mulţime numerabilă de stări; a reluat teoria metrică a fracţiilor continue, la care a adus noi contribuţii prin utilizarea metodelor dependenţei cu legături complete; s-a preocupat de aplicarea proceselor stocastice în medicină şi biologie.

Cercetările sale s-au concretizat în peste 150 de lucrări științifice.

Cărți

1966 Teoria jocurilor,  în colaborare cu G. Ciucu și R. Theodorescu, Editura Tehnică

1966 Teoria probabilităților și statistică matematică,  în colaborare cu Gh. Mihoc și R. Theodorescu, Editura Tehnică

1966 Elemente de teorie a probabilităților și aplicațiile ei,  în colaborare cu Gh. Mihoc și V. Urseanu, Editura Știintifică

1968 Procese stochastice și aplicații în biologie și medicină,  în colaborare cu P. Tăutu, Editura Academiei Republicii Socialiste România

1969 Random processes and learning,  în colaborare cu R. Theodorescu, în Grundlehren der math. Wissenschaften, Band150, Springer

1973 Stochastic processes and applications in biology and medicine,  în colaborare cu P. Tăutu, Editura Academiei Republicii Socialiste România și Springer

1977 Lanțuri Markov finite și aplicații, EdituraTehnică

1980 Finite Markov processes and their applications, Wiley și Editura Tehnică. Tradusă în polonă Skonczone procesy Markova i ich zastosowania, PWN, Varșovia, 1988

1982 Dependența cu legături complete și aplicații,  în colaborare cu S. Grigorescu, Editura Științifică și Enciclopedică

1984 Elemente de modelare stochastică,  în colaborare cu S. Grigorescu, Gh. Oprișan și Gh. Popescu, Editura Tehnică

1985 Mică enciclopedie de statistică,  în colaborare cu C. Moineagu, V. Trebici și E. Urșianu, Editura Științifică și Enciclopedică

1990 Dependence with complete connections and its applications,  în colaborare cu S. Grigorescu, în Cambridge Tracts in Mathematics, vol. 96, Cambridge University Press. Reeditată în 2009

2002 Metrical Theory of Continued Fractions,  în colaborare cu C. Kraaikamp, Springer

2008 Modèles Stochastiques,  în colaborare cu N. Limnios și Gh. Oprișan, Hermes Science Publications Tradusă în engleză în 2010

2011 Metrical Theory of Some Continued Fraction Expansions,  în colaborare cu D. Lascu, G.I. Sebe, Editura Academiei Române

Activitate editorială

Membru în colegiile de redacţie ale unor reviste de profil: „Journal of the European Mathematical Society“, „Mathematica“ (Cluj), „Revue Roumaine de Mathématiques Pures et Appliquées“

Membru al Institutului Internaţional de Statistică al Societăţii „Bernoulli“ de Statistică Matematică şi Probabilităţi
Membru al Societăţii de Matematică din Statele Unite ale Americii
Membru al Societăţii de Matematici Industriale din Paris

Medalia de bronz a Universităţii din Helsinki, 1975
Ordinul „Palmes Académiques“, 1993