Niculae IONESCU- Chimist


Membru de onoare 2018


Secretar ştiinţific onorific al Secţiei de Ştiinţe Chimice (1982-1990)
Director adjunct ştiinţific al Institutului de Chimie Fizică „Ilie G. Murgulescu“ al Academiei Române (1990-2005)

Născut la București 10 mai 1933. Absolvent al Liceului „Gheorghe Şincai“ din Bucureşti, al Facultăţii de Chimie, în 1957, şi al Facultăţii de Matematică şi Fizică, în 1962, ale Universităţii din Bucureşti. Doctor în ştiinţele chimice în 1969, având-ul conducător ştiinţific pe academicianul Ilie G. Murgulescu. Bursier Humboldt (1970-1971) şi 1991.

Și-a desfăşurat activitatea de cercetare ştiinţifică în Universitatea de Medicină şi Farmacie din Bucureşti (1957-1962) şi în Institutul de Chimie Fizică „Ilie G.Murgulescu“ din 1962 până în prezent. Principalele direcții de cercetare abordate sunt:

Adsorbţia gazelor pe straturi subţiri metalice curate, domeniu în care a verificat primul ipoteza scăderii grosimii stratului la adsorbţia gazelor vechi de peste 10 ani şi a introdus o nouă clasă de modele cinetice bazate pe reacţii superficiale. A realizat o nouă metodă de verificare a efectului de „spillover“ şi a evidenţiat un comportament nou: transformarea reversibilă cu temperatura a unor straturi subţiri metalice în straturi semiconductoare după adsorbţia oxigenului.

Reacţiile gazelor. A iniţiat în 1975, pentru prima dată în ţară, în colaborare cu Departamentul de Chimie-Fizică al Universităţii din Bucureşti, cercetarea sistematică a reacţiilor rapide în gaze, exploziile gazelor – iniţierea, desfăşurarea şi stingerea lor.

Reacţiile heterogene solid-gaz. A perfecționat un nou tip de reactor integral pentru determinarea simultană a proprietăţilor electrice ale catalizatorilor şi a parametrilor cinetici ai reacţiilor. A studiat oxidarea olefinelor inferioare, subliniind rolul noilor faze formate, reflectate în parametrii de reţea, mobilitatea purtătorilor de sarcină şi transferul de electroni şi găuri la interfeţe.

Reacţiile oscilante. A elaborat noi metode pentru determinarea energiei de activare şi de iniţiere a reacţiilor utilizând pentru prima dată un catalizator industrial. A descris primul sistem oscilant bazat pe SnO2.

Chimia fizică biologică. A urmărit influenţa unor ioni metalici asupra virusurilor în procesul de obţinere a vaccinurilor. Prin microscopie electronică a studiat morfologia unor virusuri şi a acizilor lor nucleici.

Cercetarea ştiinţifică s-a concretizat în 5 cărţi, apărute în Editura Academiei Române, și peste 280 de lucrări publicate în ţară şi străinătate, din care peste 240 în reviste ISI şi un patent, cu peste 1400 de citări (fără autocitări) şi un indice Hirsch =18.

Cărți

1962 Microscopia electronică în biologie și inframicrobiologie, în colaborare cu R. Portocală, Editura Academiei Republicii Socialiste România

1983 Oxidarea catalitică a olefinelor inferioare, în colaborare cu M. Căldăraru, Editura Academiei Republicii Socialiste România

1992 Cinetica reacțiilor catalitice eterogene, vol. I, în colaborare cu E.I. Segal, D. Răzuș, I.N. Sălăgeanu, Editura Academiei Republicii Socialiste România

1993 Heterogeneous Selective Oxidation of Lower Olefins, în colaborare cu M. Căldăraru, Editura Academiei Republicii Socialiste România

1999 Cinetica reacțiilor catalitice heterogene, vol. II, în colaborare cu E.I. Segal, D. Răzuș, D. Fătu, M. Căldăraru, Editura Academiei Republicii Socialiste România

Lucrări ştiinţifice

1961 St.S. Nicolau, N. Drăgănescu, V. Boeru, N.I. Ionescu, Recherches spectrophotometrique dans l’ultraviolet sur l’acide ribonucleique extrait du virus gripal inactive à l’aide d’ions de cuivre, în „Compte Rendu de l’ Academie des Sciences“, 253, 503

1966 I.G. Murgulescu, N.I. Ionescu, The effect of oxygen chemosorption on the temperature coeficient on the electric resistance of thin silver films, în „Revue Roumaine de Chimie“ 11, 1267

1972 K. Hauffe, N.I. Ionescu, A. Meyer-Laack, K. Petrikat, Electrophotographic properties of copper-phtalocyanine/zinc oxide systems. Current Problems in Electrophotography, The 3rd European Colloquim, Zürich, Walter de Cruyter Verlag, Berlin, New York, p.271

1978 N.I. Ionescu, M. Căldăraru, Concerning the interaction of propylene with a promoted Bi-Mo catalyst as determined from conductivity data, în „Reaction Kinetics and Catalysis Letters“ 8, 477

1983 N.I. Ionescu, I. Iosif, M. Bozeșanu, Gr. Pop, Temperature variation of reaction orders in homogeneous pyrolysis of n-heptane, în „Zeitschrift Physicalische Chemie“ (Leipzig) 264, 1209

1996 M. Căldăraru, D. Sprânceană, V.T. Popa, N.I. Ionescu, Surface dynamics in tin dioxide-containing catalysts. II. Competition between water and oxygen adsorption on polycrystalline tin dioxide, în „Sensors and Actuators“ – B 30, 35

1999 M. Stoica, M. Căldăraru, F. Rusu, N.I. Ionescu, Some experimental evidence for hydrogen spillover on Pt/Al2O3 catalyst by electrical conductance transient response, în „Applied Catalysis“, A General 183, 287

2001 A.L. Petre, A. Auroux, P. Gelin, M. Căldăraru, N.I. Ionescu, Acid-base properties of supported gallium oxide catalysts, în „Thermochimica Acta“ 379, 177

2002 D. Răzuș, D. Oancea, N.I. Ionescu, Evoluția presiunii în cursul exploziilor amestecurilor gazoase combustibil-oxidant în regim de deflagrație în vase închise, în „Revista de Chimie“ 53, 337

2007 G. Postole, B. Bonnetot, A. Gervasini, A. Auroux, N.I. Ionescu, M. Căldăraru, Characterization of Pd/BN catalyst used for hidrocarbon oxidation, în „Applied Catalysis“ A, 316, 250

2008 N. I. Ionescu, N.I. Jaeger, P.J. Plath, C. Hornoiu, Activation energy of ignition for catalytic oxidation of ethanol in oscillatory regime, în „Journal Thermal Analysis Calorimetry“ 91, 381

2017 V. Bratan, C. Munteanu, C. Hornoiu, A. Vasile, F. Papa, R. State, I. Preda, I. Atkinson, D. Culiță, N.I. Ionescu, CO oxidation over Pd supported catalysts – in situ – study of the electric and catalytic properties, în „Applied Catalysis“ B, Environmental 207, 166

Membru fondator al Societăţii de Chimie din România, 1990
Membru al Bunsen Gesellschaft fuer Physikalische Chemie, Germania, 1992
Membru al Societăţii de Cataliză din România, 1993
Membru de onoare al Academiei Oamenilor de Știinţă din România, 2013

Premiul „Gheorghe Spacu“ al Academiei Române, 1969
Premiul „Nicolae Teclu“ al Academiei Române, 1983

Diploma de onoare conferită de Societatea de Chimie din România, 2004
Diploma „Meritul Academic“ conferită de Academia Română, 2013
Medalia „Gheorghe Spacu“ şi diploma de onoare conferite de Societatea de Chimie din România, 2019

Discursuri în Aula Academiei Române

Institutul de Chimie Fizică al Academiei Române, creaţia academicianului Ilie Murgulescu (1902-1991), publicat în revista „Academica“, 2002

Profesorul Claude Nicolau, om cu multe valenţe, revista „Academica“, 2016

Institutul de Chimie Fizică „Ilie Murgulescu“ al Academiei Române la 55 de ani. File de istorie, revista „Academica“, 2019