Ion GROSU - Chimist


Membru corespondent 2014

S-a născut la 27 iunie 1955 în municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj. A urmat studiile primare la Școala generală nr. 15, iar pe cele gimnaziale (1966-1970) şi liceale (1970-1974, clasa specială de chimie), la Liceul „George Barițiu“ din municipiul Cluj-Napoca.

În 1979 a fost licențiat al Facultății de Chimie şi Inginerie Chimicӑ, secţia chimie, din cadrul Universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca. În 1980 a absolvit programul de masterat în specializarea chimie organică, iar în anul 1993 a obținut titlul de doctor cu o teză referitoare la analiza conformațională a unor derivați 1,3-dioxanici, elaborată sub conducerea prof. dr. Sorin Mager, la Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca.

După absolvirea facultății a fost repartizat la Liceul de Informatică din Cluj-Napoca, unde a activat în perioada 1980-1990.

Începând cu anul 1990 este cadrul didactic al Universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca, devenind profesor în 1997. Coordonează lucrări de doctorat din anul 1999.

A fost cercetător invitat la CONACYT, UNAM, Mexico City (Mexic) între anii 1994-1995 și cercetător invitat la Universitatea din Wuerzburg (1997, 2001 2006 ca bursier DAAD) și la Universitatea din Rouen (1999-2000, CNRS).

A deținut calitatea de profesor invitat la multiple universități europene: Universitatea din Rouen (între 2002 și 2005), Universitatea Humbold din Berlin (2008), Universitatea din Angers (2009), Universitatea din Montpellier (2012).

Domenii de cercetare: sinteza organică fină (compuşi heterociclici saturaţi şi aromatici), chimie supramoleculară (macrocicli, ciclofani, criptanzi, mașini moleculare și structuri autoasamblate) şi stereochimia compușilor organici (chiralitate moleculară și analiză conformațională).

Autor a 4 cărți și a peste 170 articole apărute în reviste științifice prestigioase din țară și din străinătate.

Cărți

1993 Contribuţii la analiza conformaţională a compuşilor din clasa 1,3- dioxanilor, Cluj-Napoca

1996 Aplicaţii ale RMN în analiza structurală organică, în colaborare cu Sorin Mager, Gérard Plé şi Mircea Dărăbanţu, Presa Universitară Clujeană

2006 Stereochimia compuşilor organici, în colaborare cu Sorin Mager, Editura Dacia

Proiecte coordonate în calitate de director de proiect:

Contract CEx-06-11-50/2006, Noi coronanzi şi criptanzi cu proprietăţi supramoleculare: design, sinteză, caracterizare şi potențiale aplicaţii în electronica moleculară, 2006-2008

Contract: Cex-06 Biotech-97/2006, Alcaloizi steroidici din solanaceae, triterpene din ericaceae şi uleiuri volatile din lamiaceae indigene pentru industria farmaceutică, alimentară şi cosmetică, 2006-2008

Contract Capacitati 128/2007, Creşterea potenţialului de cercetare-dezvoltare prin accesul la baze de date de mari dimensiuni, specifice științelor exacte (ACCESBAZE), 2007-2009

Contract: IDEI 515/2007, Noi maşini moleculare: design, sinteză, analiză structurală şi mecanisme de funcţionare, 2007-2010

Contract PN-II-ID-PCE-2012-4-248, Noi sisteme moleculare inovative interconectate mecanic, 2013-2016

Contract PN-II-ID-JRP-RO-FR-2012-0088, Dynamic Biomaterials with Multivalent Recognition Properties (DYNMULTIREC); în parteneriat cu Universitatea din Montpellier, Franţa, 2014-2016

Contract PN-III-P2-2.1-PED-2019-2601, Alimentatoare inteligente bazate pe utilizarea de surse de energie verde şi regenerabilă pentru "on-body" senzori şi dispozitive portabile, 2019-2021

Proiecte coordonate în calitate de responsabil partener (UBB):

Contract Cex 02-06-50/2006, Structuri supramoleculare bidimensionale autoasamblate pe bază de molecule organice funcționalizate, 2006-2008

Contract Cex02-06 1992/2006, Chiralitate moleculară: determinarea excesului enantiomeric şi a configuraţiei absolute prin spectroscopie de rezonanţă magnetică nucleară şi aplicaţii la compuşi bioactivi şi intermediari de sinteză fină – CHIROMAR, 2006-2008

Contract PNII-ID-PCCE-2011-2-0027, Ion sensing and separation through modified cyclic peptides, cyclodextrins and protein pores, 2012-2016

Contract PNII-ID-PCCE-2011-2-0050, Design of organic spacers for constructing metal-organic frameworks (MOFs) – towards a better control of the porous architecture and active catalytic sites, 2012-2016

Contract PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0088(CNCS), Structuri ierarhizate și funcționalitate pe grafenă, prezentând proprietăți magnetice, de adsorbție și catalitice, 2018-2022

Membru al Societății de Chimie din România

Membru al American Chemical Society

Premiul „C. D. Nenițescu“ al Academiei Române, 1994