Gheorghe DUCA - Chimist


Membru de onoare 2007


Președinte al Academiei de Științe din Republica Moldova, 2004-2018

Născut la 29 februarie 1952 în satul Copăceni, raionul Sîngerei, astăzi în Republica Moldova. Absolvent al Facultății de Chimie din cadrul Universității de Stat din Moldova (1974). În anul 1979 obține titlul științific de doctor în științe, specializarea Chimie Fizică, la Universitatea de Stat din Moldova, cu teza „Cataliza oxidării acidului tartric și dihidroxifumaric“, iar în perioada 1985-1988 urmează un stagiu de instruire post-doctorat la Institutul de Chimie Fizică al Academiei de Științe din Rusia. În anul 1989 obține titlul de doctor habilitat în științe, domeniul Protecția Mediului, în Cinetică și Cataliză, la Universitatea de Stat din Odessa, cu teza „Mecanismele proceselor eco-chimice în mediu acvatic“.

Stagii de instruire în străinătate, în domeniile: ingineria mediului, la Universitatea Sapienza din Roma (1989-1990); managementul ecologic, la EERO, Olanda (1993); evaluarea impactului de ecologic, Universitatea Central Europeană, Budapesta, 1996; educație ecologică, Universitatea din California, Riverside (2000); programe manageriale, Fundația CRDF și Fundația Științifică Națională, Virginia de Vest (2000) și analiza apei și a deșeurilor, Societatea Chimică Americană, New Orleans (2001).

Imediat după absolvirea facultății este încadrat în învățământul superior. În perioada 1988-1992 a deținut funcția de șef al Catedrei de Chimie Fizică a Universității de Stat din Moldova. În anul 1990 obține gradul didactic de profesor universitar la aceiași universitate, iar între anii 1991-1998 este director al Centrului de Cercetări în Domeniul Chimiei Industriale și Ecologice al Universității de Stat din Moldova. În perioada 1992-1998 profesorul Gheorghe Duca a deținut funcția de decan al Facultății de Chimie Industrială și Ecologică din cadrul Universității de Stat din Moldova. De asemenea, prin cumul, între anii 1992-1995, a fost și decan al Facultății de Ecologie din cadrul Universității Internaționale din Moldova.

Profesorul Gheorghe Duca a fost ales în anul 1992 membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, apoi în anul 2000 membru titular al aceleiași instituții academice. În perioada 2004-2018 a fost președintele înaltului for științific din Republica Moldova.

Personalitate remarcabilă în domeniul chimiei, fizicii și a protecției mediului ambiant, Gheorghe Duca a fost desemnat în anul 1992 președinte al Comitetului Republican pentru Decernarea Premiilor pentru Tineret în domeniul științei și tehnicii, funcție pe care o deține și în prezent.

Academician Gheorghe Duca este autorul a 440 de articole științifice, 134 de articole editoriale, 166 de brevete, 64 de monografii, 30 de manuale și lucrări didactice, 511 articole de popularizare a științei și peste 455 de prezentări și materiale la conferințe.

Domenii de interes: cinetică chimică și cataliză; chimie ecologică și de mediu; procese redox cu transfer de electroni; peroxidul de hidrogen în mediul ambiant, agricultură, produse alimentare și biomedicină; procese de autoepurare a apelor naturale; tehnologii de purificare a apei; evaluarea riscului chimic; educația ecologică.

ORCID ID 0000-0001-7265-6293, H-index:13, Google Schoolar H-factor: 707, Researcher Gate Rating: 29.81, Researcher Gate nr. of citations: 5278.

Cărți, monografii (selecție)

2022 Handbook of Research on Water Science and Society, în colaborarea cu A. Vaseashta și S. Travin, IGI Global, SUA., Vol. 1; DOI: https://doi.org/10.4018 / 978-1-7998-7356-3

2020 Proceedings of the XIVth International Conference ”Management of Science and Engineering Management” ICMSEM, în colaborarea cu J. Xu, S.E.Ahmed, F.P.G. Marquez, A. Hajiyev, Springer, 2020, Vol. 1190 și 1191

2020 Handbook of Research ”Emerging Developments and Environmental Impacts of Ecological Chemistry”, în colaborarea cu A. Vaseashta, IGI Global, SUA, DOI: https://doi.org/10.4018/978-1-7998-1241-8

2019 Proceedings of the XIIIth International Conference ”Management of Science and Engineering Management” ICMSEM, în colaborarea cu J. Xu J., S.O. Ahmed, F.L. Cooke F.L., Springer, Vol. 1001 și 1002

2018 Compound and Materials for Drug Development and Biomedical Application s, în colaborarea cu F. Macaev, Bucuresti, Brăila, Editura Academiei Române, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I“

2014 Management of Water Quality in Moldova, Dordrecht, Springer, Water Science and Technology Library

2012 Homogeneous Catalysis with Metal Complexes: Fundamentals and Applications, Berlin, Heidelberg, Springer, Springer Series in Chemical Physics, Vol. 102

2009 Contribution to Knowledge Society, Chişinău, Î.E.P. Ştiinţa, Col. „Strategia schimbării“

2009 The Role of Ecological Chemistry in Pollution Research and Sustainable Development, editat în colaborare cu A.M. Bahadir, Dordrecht, Springer, NATO Science for Peace and Security Ser. C: Environmental Security, DOI: https://doi.org/10.1007/978-90-481-2903-4

Publicații reprezentative (selecție)

2022 Water Safety, Security, and Sustainability - Emerging Trends and Future Pathways, Vaseashta A., DUCA Gh., Covaliova O., Romanciuc L., In book: Handbook of Research on Water Sciences and Society Publisher: IGI Global, USA, pp.1-36, DOI: http://dx.doi.org/10.4018/978-1-7998-7356-3.ch001

2021 Hydrogen Peroxide in Ecological and Environmental Chemistry, DUCA Gh., Chemistry Journal of Moldova., 16 (2), pp. 28-45, DOI: http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2021.918

2021 Global Warming – Pro and Contrary Interpretations Using Modelling and Analysis of Two Cities, DUCA Gh., Travin S., Vaseashta A., Gladchi V., Kozlov Yu, In: Int. J. Global Warming., 24 (2), pp. 108-130, DOI: http://dx.doi.org/10.1504/IJGW.2021.115894

2020 Dynamics of Different Sulfur Forms in Natural Waters and Their Influence on the Redox State / DUCA Gh., Blonschi V., Gladchi V., Travin S., In American Journal of Physical Chemistry, 9 (3), pp. 52-61, DOI: http://dx.doi.org/10.11648/j.ajpc.20200903.12

2020 Reactions’ Mechanisms and Applications of Hydrogen Peroxide/ DUCA Gh., Travin S., In American Journal of Physical Chemistry, 9 (2), pp. 36-44, DOI: http://dx.doi.org/10.11648/j.ajpc.20200902.13

2019 Regional Climate Change and Natural Waters, DUCA Gh., Nedealcov M., Travin S., Gladchi V., In Present Environmental and Sustainable Development, 13 (1), pp. 45-55, DOI: doi.org/10. 2478/pesd-2019-0004

2018 Study of the Separation Process of Tartaric Acid by Ion-Exchange with Solid Anionites Amberlite IRA-67 and Amberlite IRA-410, DUCA Gh., Marchitan N., Mereuţa A. and Boechzelt H. G., In Environmental Engineering and Management Journal., 7 (4), pp. 413-416, http://eemj.eu/index.php/EEMJ/article/view/431

2018 Structural Aspects of Lactoferrin and Serum Transferrin Observed by Ftir Spectroscopy, DUCA Gh., Anghel L., Erhan R., In Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. , 13 (1), pp. 111-116, DOI: http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2018.482

2019 Synthesis, Structural Elucidation and Biological Evaluations of New Guanidine-Containing Terpenoids as Anticancer Agents, DUCA Gh., Aricu A., Kuchkova K., Secara E., Barba A., Dragalin I., Ungur N., Spengler G., In Nat. Prod. Res., 33 (21), pp.3022-3056, DOI: http://dx.doi.org/10.1080/14786419.2018.1516658

2018 Estimation of Environmental Quality Based on Ecometric Climatic Indicators/ On the Example of the Republic of Moldova, DUCA Gh., Nedealcov M., Ivanov V., In Present Environment and Sustainable Development. , 12 (1), pp. 149-167, DOI: https://doi.org/10.2478/pesd-2018-0012

2018 Total Runoff of Surface Waters in New Climatic Conditions on the Republic of Moldova’s Territory, DUCA Gh., Nedealcov M., Ivanov V., In Present Environment and Sustainable Development. , 12 (1), pp. 81-94, DOI: https://doi.org/10.2478/pesd-2018-0007

2017 Intensified Water Treatment Methods. In: Proceedings of the Tenth International Conference on Management Science and Engineering Management, DUCA Gh., Covaliova O., Berlin, Heidelberg, Springer, pp. 1041-1051, Ser. Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 502

2012 Estimation of Organic Pesticide Residues in Wines of Moldova, DUCA Gh., Sturza R., Siretanu L., In CLEAN – Soil, Air, Water. , 40 (6), pp. 661-666, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/clen.201100081

Brevete de invenție (selecție)

V. Covaliov, O. Covaliova, V. Nenno, Gh. DUCA, Procedeu de obținere a biogazului. Brevet MD Nr. 4767. 2021-09-30

V. Covaliov, O. Covaliova, D. Ungureanu, N. Ciobanu, Gh. DUCA, Procedeul de deparazitare a nămolurilor de epurare a apelor uzate. Hotărâre pozitivă de acordare a brevetului de invenție nr. 9881 din 2021-09-23. Cerere de Brevet nr. 2020-0077

F. Macaev, M. Zveaghinţeva, E. Stângaci, S. Pogrebnoi, Gh. DUCA, Utilizare a (Z)-4,4-Dimetil-1-(4-nitrofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pent-1-en-3-onei în calitate de remediu antituberculos. Hotărâre pozitivă de acordare a brevetului nr. 8804 din 2017.08.10, Brevet de invenție nr. 4519, eliberat la 2018. 05.31

F. Macaev, M. Zveaghinţeva, E. Stângaci, S. Pogrebnoi, Gh. DUCA, Procedeu de obţinere a (Z)-4,4-Dimetil-1-(4-nitrofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pent-1-en-3-onei. Brevet de invenție nr 4515 C1, eliberat la 2018.04.30

F. Macaev, M. Zveaghinţeva, E. Stângaci, S. Pogrebnoi, Gh. DUCA, Procedeu de sinteza a 3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-onei. Hotărâre pozitivă de acordare a brevetului, nr. 8772, din 2017.06.29. Brevet de invenție Nr. 4505 C1, eliberat la 2018.03.31

F. Macaev, M. Zveaghinţeva, E. Stângaci, S. Pogrebnoi, Gh. DUCA, (Z)-4,4-Dimetil-1-(4-nitrofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pent-1-en-3-ona - compus cu acţiune antituberculoasă şi procedeul de obţinere a acesteia. Hotărâre pozitivă de acordare a brevetului nr.8787, din 2017.07.17

Şt. Robu, V. Prisacari, A. Ivancic, Gh. DUCA, M. Gonţa, Procedeu de conjugare a alfa-glucanilor cu streptomicină. Brevet de invenție nr. 4482 MD: Int. Cl. A61K 47/56, A61K 47/50, A61P 31/04, C07H 15/238, C08B 31/06, C08B 37/02, C08L 3/06. Solicitant Universitatea de Stat din Moldova. Nr. depozit. a 2016 0149; data depozit. 2016.12.23; data publ. 2017.05.31, BOPI Nr 5/2017

V. Bulimaga, V. Rudic, M. Pisov, L. Denisov, M. Gonța, Gh. DUCA, Procedeu de obținere mixixantofilei din biomasacianobacteriei Spirulina platensis. Brevet de invenție, nr. 4360, din 2016 02

Activitatea editorială

 • Membru al Consiliului editorial al revistei academice „Present Environment and Sustainable Development“, România, din 2018
 • Membru al Consiliului editorial al revistei „Chimia Ecologică“, Rusia, din 2017
 • Co-redactor al revistei „CLEAN-Soil, Air, Water“, Germania, 2006-2018
 • Președinte al Consiliului coordonator al colecției „Academica“, Moldova, 2006-2019
 • Președinte al Colegiului redacțional al revistei „Chemistry Journal of Moldova“, Moldova, din 2005
 • Președinte al Colegiului redacțional al revistei de Știință, Inovare, Cultură și Artă „Akademos“, Moldova, 2005-2018
 • Co-președinte al Comitetului Național pentru editarea colecţiei „Lumea animală a Moldovei“ (4 volume), „Lumea vegetală a Moldovei“ (4 volume) și „Cartea Roșie a Republicii Moldova“, 2004-2015
 • Președinte al Colegiului redacțional al revistei „Mediul ambiant“, Moldova, 2002-2004
 • Membru al Colegiului redacțional al revistei „Environmental Engineering and Management Journal“, Romania, 2002-2006
 • Membru al Colegiului redacțional internațional al revistei „Himia i tehnologia vodi“, Ucraina, din 2001
 • Proiectul din cadrul Programului de stat (2020-2023) Nr. 20.80009.5007.27 „Mechanismele fizico-chimice a proceselor redox cu transfer de electroni în sistemele vitale, tehnologice și a mediului“
 • Interreg Danube Strategy Programme, Danube S3 Cluster, Transnational Cluster Cooperation active in gro-Food, based on Smart Specialization Approach in the Danube Region
 • H2020 Nr. 641715 - WaterWorks2014, Water Works 2014-2019 in Support of the Water JPI
 • H2020 Nr. 689271 WaterWorks2015 Project Title Water Works 2016-2020 in Support of the Water JPI - Sustainable water use in agriculture, to increase water use efficiency and reduce soil and water pollution
 • H2020 Nr. 730264, IC4Water, “Tackling Water Challenges in the International Context”
 • H2020 Nr.739562.1, DANUBIUS-PP Preparatory Phase for the Pan-European Research Infrastructure DANUBIUS–RI “The International Centre for Advanced Studies on River-Sea Systems”
 • FP7 Nr. 909014 FP7 -PEOPLE-IIF-2008 Marie Curie Actions (7.A.SP3.01) Chiralix (235018)

A susținut cursurile universitare de Chimie fizică, Tehnologie chimică, Chimia ecologică, Metode fizico-chimice de cercetare, Evaluarea riscului chimic, Cinetica și termodinamica sistemelor ecologice, Educație ecologică.

A susținut prelegeri ca profesor-invitat la universități din Republica Moldova (Chișinău, Bălți, Comrat, Cahul), România (Iași, Timișoara, Cluj, București), Italia (Roma, Torino), SUA (Texas, California), China (Chengdu), Elveția (Zürich), Ungaria (Budapesta), Cehia (Praga).

A pregătit 35 de doctori și doctori habilitați în științe, inclusiv în cooperare cu Institutul Național de Științe Aplicate, Lyon, Franța (1998), Universitatea „A.I.Cuza“, Iași, România (2018).

A înființat catedra de Chimie Industrială și Ecologică (1992), Centrul de Cercetare pentru Chimie Aplicată și Ecologică (1992), Facultatea de Ecologie, UILM (1992), Centrul de Cercetare pentru Chimie Fizică și Anorganică (2006), Liceul pentru copii talentați (2007), Universitatea Academiei de Științe (2007), ONG-ul pentru Protecția Mediului „Terra Nostra“ (1992), Asociația de Cercetare Științifică din Moldova, „MRDA“ (2000) etc.

A fondat revistele: „Mediul ambiant“ (2002), „Revista de chimie din Moldova“ (2005), revista de știință, inovație, cultură și artă „Academos“ (2005).

A pregătit și a semnat în numele Guvernului Republicii Moldova un acord internațional de cooperare cu Fundația Americană pentru Cercetare și Dezvoltare (2000), un acord de asociere a Republicii Moldova la programul-cadru 7 al Uniunii Europene privind știința, tehnologia și activitățile demonstrative (2011), un acord privind asocierea Republicii Moldova la programul-cadru al UE pentru știință și inovare Orizont-2020 (2014), precum și peste 45 de acorduri bilaterale între Academia de Științe din Moldova și academiile și organizațiile științifice relevante din peste 25 de țări.

A organizat numeroase conferințe științifice internaționale privind chimia mediului (1985, 1995, 2002, 2005, 2008, 2010, 2012, 2017, 2022), managementul științei, educației și inovației (1995-2020).

A fost reprezentant al Republicii Moldova în Consiliul de Administrație al Fondului Internațional de Cooperare și Parteneriat al Mării Negre și Caspice (2004), Centrului Comun de Cercetare JRC-Uniunea Europeană (2013), Academia Europeană ALLEA (2018).

- Delegat Național, Academia de Științe și Arte din Austria, 2021-2024
- Membru titular al Academiei de Științe și Arte din Bulgaria, 2018
- Membru al Consiliului Directorilor – All European Academies, ALLEA, 2018-2020
- Membru de onoare al Academiei de Științe din Kazahstan, 2016
- Membru de onoare al Academiei de Științe Balcanice, 2013
- Membru al Rețelei de cercetare pentru studii avansate „River-Sea Systems DANUBIUS RI“, 2013
- Membru al Consiliului Directorilor al Centrului comun de cercetare din CE, JRC-Joint Research Centre, European Commission, 2011
- Membru al Academiei Internaţionale a Şcolii Superioare din Federația Rusă, 2011
- Membru de onoare al Academiei Naționale de Științe din Ucraina, 2009
- Membru de onoare al Academiei Române, 2007
- Membru al Academiei Europene de Științe și Arte, Austria, 2007
- Membru al Societății de Chimie din Polonia, 2006
- Membru al Federației mondiale al oamenilor de științe „World Federation of Scientists“, 2006
- Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu- Șișeşti“, România, 2006
- Membru al Academiei de Ştiinţe şi Arte din Muntenegru, 2006
- Membru titular al Academiei Internaţionale de Noosferă, Federația Rusă, 2005
- Membru al Academiei de Cosmonautică din Federația Rusă, 2004
- Membru al Academiei Central Europene de Ştiinţă şi Artă, 1999
- Membru al Academiei Internaţionale de Informatică, Republica Moldova, 1999
- Membru al Academiei Medicale din Moldova, 1999
- Membru al Academiei de Ştiinţe Pedagogice şi Sociale din Federația Rusă, 1999
- Membru al Academiei Ecologice din Republica Moldova, 1997
- Membru al Societății de Chimie din Statele Unite ale Americii, Diviziunea Mediului, 1997
- Membru al Societății de Chimie din Moldova, 1974

- Premiul Național al Academiei de Științe a Moldovei în domeniul chimiei „Nicolae Gărbălău“, 2021
- Grand Prize of the XIVth International Conference on Management of Science and Engineering Management, 2020
- European Innovation Award, Diploma of Commander, European Commission, Belgium, 2018
- Tabla de onoare a Institutului de Chimie și Materiale Noi al Academiei Naționale din Belarus, 2018
- Premiul european pentru inovații și Diploma de comandor, Bruxelles, Belgia, 2018
- ICMSEM Premiu pentru Publicații Științifice, Japonia, 2017
- Premiu pentru realizări remarcabile în domeniul integrării europene al Organizației de Cooperare Economică la Marea Neagră, 2013
- Premiu „Italia“ pentru cultură, 2012
- Premiu Naţional GALEX pentru „Cel mai bun fondator de bibliotecă“, 2011
- Premiul Internațional Socrate, Oxford, Marea Britanie, 2009
- Premiu internaţional „Socrate“, Oxford, Marea Britanie, 2007
- Premiu „Grigore Antipa“ al Academiei Române, 2006
- Premiu „Savantul Anului 2004“, Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Banca de Economii a Moldovei, 2004
- Premiul de Stat pentru ştiinţă, tehnică şi producţie din Republica Moldova, 2000
- Titlul onorific „Om emerit în știință“, 1996
- Premiul de stat pentru știință, tehnică și producție din Republica Moldova, 1995
- Premiul de stat pentru tineret în domeniul știintelor și tehnicii din Moldova, 1983

Înalte ordine de stat

- Ordinul „Onoare și Glorie“, Uniunea Oamenilor Nobili din Armenia, 2018
- Ordinul „Finis Coronat Opus“, Regatul Belgiei, 2018
- Ordinul Coroana României, în rang de Comandor / Crown Order of Romania, 2015
- Ordinul Binecredinciosului Voevod Ștefan cel Mare și Sfânt, gradul II, 2012
- Ordinul Republicii Moldova, 2011
- Ordinul „Gloria Muncii“ al Republici Moldova, 2007
- Ordinul „Meritul Cultural“, România, 2006
- Ordinul Poloniei „Crucea de Comandor al Ordinului de onoare“, Polonia, 2004
- Ordinul Belgiei pentru invenții „Tantae Molis, Erat“, Bruxelles, 2003
- Ordinul „Sf. Sergiu Radonej“ al Sinodului Sfînt al Bisericii Ortodoxe, 2003


Doctor Honoris Causa

- Universitatea din Oradea, România, 2019
- Institutul de Chimie și Materiale Noi, Academia Națională din Belarus, 2018
- Universitatea Apolonia, Iași, România, 2018
- Universitatea „Babeș-Bolyai“, Cluj-Napoca, România, 2018
- Universitatea de Stat din Comrat, Moldova, 2015
- Academia de Ştiinţe din Federația Rusă, 2012
- Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Republica Moldova, 2011
- Academia de Științe din Federația Rusă, 2011
- Academia de Studii Economice din Moldova, 2006
- Universitea de Vest „Vasile Goldiş“, Arad, România, 2006
- Academia Balcanică de Ştiinţe, Cultură Nouă şi Dezvoltare Durabilă „Denis Jersov“, Sofia, Bulgaria, 2004
- Universitatea Tehnică „Gh.Asachi“, Iaşi, România, 2000
- Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, 1993


Distincții

- Ordinul Onoare „ProScientia et Inovatio“, pentru contribuția remarcabilă la dezvoltarea științei, Romanian Inventors Forum, 2019
- Medalia de aur pentru „Excelență în inovații și creativitatea“, INVEST-INVENT-2018, Academia Română, 2018
- Medalia de aur „Centenarul marii Unirii 1918-2018“, Ostenitorii Vetrei Întregite: Ferdinand 1 (1914-1927), Alexandru Ioan Cuza (1869-1866), Mihai Viteazul (1593-1601), Cer și Pământ Românesc, România, 2018
- Medalia „Meritul Academic“, Academia Română, România, 2018
- Medalia „Meritul Academic“, Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, România, 2018
- Medalia „Paul Bran“ pentru managamentul academic, România, 2018
- Medalia cu prilejul aniversării de 25 ani ai Asociației Internaționale a Academiilor de Științe, Belarus, 2018
- Medalia „Meritul Științific, Gradul I“, Academia de Științe a Moldovei, Moldova, 2017
- Medalia Comisie Naționale pentru UNESCO, Republica Moldova, 2014
- Medalia Academiei Naționale de Științe din Ucraina, pentru realizări științifice, 2012
- Medalia de aur „EUROINVENT“, 2011
- Medalia de argint a Asociației de Inovatori, China, 2010
- Medalia „Antioh Cantemir“, Moldova, 2009
- Medalia de aur „V.I. Blinnikov“ a Organizației Euroasiatice de Brevetare pentru contribuții în inovații și promovarea patentelor, 2008
- Medalia de argint, Expoziția Internațională de Invenții, Suzhou, China, 2008
- Medalia de Aur „N.S. Kurnakov“, Federația Rusă, 2007
- Medalia „Dimitrie Cantemir“, Academia de Științe a Moldovei, Moldova, 2006
- Medalia Ministerului Apărării „În Slujba Patriei“, gradul III, Moldova, 2006
- Medalia de aur „Eminente servicii aduse cauzei progresului“, ICEPEC, Regatul Belgiei, Bruxelles, 2005
- Medalia de aur a Organizației Mondiale pentru Proprietatea Intelectuală, Elveția, 1998
- Medalia de argint „Premiul Genius“, Moldova, 1998
- Medalia „Om Emerit“ al Republicii Moldova, 1996
- Medalia pentru Desțelenirea Pământurilor, Moldova, 1974