Daniel DAVID - Psihologie, științe cognitive


Membru corespondent 2022

A absolvit Liceul Teoretic „Doamna Stanca“ din Satu Mare, secţia de Bio-chimie, în anul 1991. Pe parcursul anilor de liceu a participat anual la fazele județene ale Olimpiadelor de specialitate (biologie, chimie, istorie, fizică, limba română), ajungând cu premiu în faza naţională a olimpiadei de biologie.

În anul 1995 a absolvit programul de licenţă în psihologie, cu durată de 5 ani, la Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca – UBB, parcurgând ultimii doi ani într-unul singur. În anul 1996 își începe studiile doctorat la Universitatea „Babeș-Bolyai“, sub coordonarea profesorului Ioan Radu, cu o temă despre „Prelucrări inconştiente de informaţii“. Pe parcursul programului de doctorat a obţinut prin competiţie o bursă guvernamentală pentru studiu în Statele Unite ale Americii, unde a avut mai multe stagii doctorale. A obţinut titlul de Doctor în Psihologie în anul 1999/2000, după care, prin competiţie, a obţinut o poziţie postdoctorală la Mount Sinai School of Medicine, SUA (BioBehavioral and Integrative Medicine Programs).

În prezent este profesor de psihologie clinică și psihoterapie (științe cognitive clinice), fiind la nivelul anului 2022, luna octombrie, cel mai citat psiholog din România în sistemele scientometrice internaționale (Web of Science / Scopus / WorldCat). Spre exemplu, în sistemul GoogleScholar (GS) există 14.102 citări, cu un indice Hirsch de 64 (în octombrie 2022). În 2019, 2020 și 2021 a fost inclus de către analiza Stanford-Elsevier în primii 2% cei mai citați oameni de știință ai lumii considerând toate domeniile științei din sistemul Scopus, iar în 2021 a fost inclus între cei mai citați 2% oameni de știință ai lumii pentru toată cariera în psihologie clinică (în Scopus).

Profesorul Daniel David este unul dintre cei mai cunoscuți psihologi în comunitatea științifică din România (este președintele Asociației Psihologilor din România) și în spațiul public românesc (este consultant-expert pentru autorități naționale și mass-media).

La nivel național, a structurat Școala clujeană de psihologie clinică și psihoterapie, reprezentativă național și cu impact internațional. Ca recunoaștere a acestei Școli, în 2017, Internațional Association of Cognitive Psychotherapy și-a organizat al 9-lea Congres Internațional în România

La nivel internațional este directorul pentru cercetare al prestigiosului Albert Ellis Institute din New York, SUA și profesor asociat (adjunct professor) la Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, SUA. De asemenea, este membru al Academy of Cognitive and Behavioral Therapies, SUA. A publicat în revistele de referință în știință și în domeniul propriu (unele Top-3) și în edituri internaționale de prestigiu, precum Oxford University Press, fiind adesea invitat pentru lucrări de sinteză în enciclopedii de specialitate. A avut conferințe invitate la universități de top, între care Harvard University, Oxford University, și este editor pentru reviste internaționale indexate Web of Science/Scopus și pentru serii de cărți în domeniul de specialitate, la edituri internaționale de prestigiu (ex. Springer, Best Practices in Cognitive-Behavioral Psychotherapy).

Activitatea științifică este ghidată de științele cognitive ca paradigmă de abordare a diverselor teme mai specifice, fiind centrată pe studiul prelucrărilor informaționale conștiente/inconștiente și raționale/iraționale asupra răspunsurilor noastre subiectiv-emoționale, cognitive, comportamentale și psihobiologice, adesea exprimate în sănătate/tulburări psihice (mai ales anxietate/depresie) sau cancer. Uneori analiza prelucrărilor informaționale este și implementațională (neurobiologic) și integrată într-un context de tehnologie (ex. realitate virtuală, online, roboterapie) și intercultural. Metodologia de cercetare implică dominant studii experimentale (uneori studii clinice randomizate) – dar și corelaționale sau cu analiză calitativă – și metaanalize cantitative complexe. Primele studii clinice randomizate din țară comparând medicația și psihoterapia (sau doar psihoterapia) pentru diverse condiții clinice au fost demarate în echipa profesorului David. De asemenea, monografia dedicată psihologiei românilor (David, 2015), după dezbaterile publice intense pro și contra, s-a impus ca o lucrare de referință, continuând într-o abordare modernă linia reprezentată de Constantin Rădulescu-Motru.

Realizările sale ştiinţifice (în jur de 300+ până în octombrie 2022) se exprimă în contribuţii de tip cercetare (ex. publicaţii, produse şi servicii inovative), educaţionale (ex. publicaţii) şi alte contribuţii ştiinţifice şi culturale. În general, în domeniul psihologiei clinice şi al psihoterapiei, publicaţiile sunt reprezentate atât de cărţi și capitole în cărți, cu deosebire în domeniul psihoterapiei, cât și de articole, mai ales în domeniul psihologiei clinică.

Majoritatea covârşitoare este reprezentată de lucrări originale, cu puţine lucrări derivate noi (elaborate mai ales în scop educaţional şi/sau de diseminare). Cărţile proprii au fost publicate la edituri naţionale şi internaţionale de prestigiu, fiind utilizate ca lucrări de referinţă de către universităţi din ţară şi/sau străinătate. Unele dintre cărţile din străinătate sunt scrise în colaborare cu fondatorii domeniilor respective, regăsindu-se în sute de biblioteci internaţionale (cf. WorldCat).

Un alt set de publicaţii este reprezentat de articole publicate în reviste cu vizibilitate şi impact internaţional (cf. Web of Science/Scopus). Produsele şi serviciile inovative (ex. teste psihologice, ghiduri clinice, sisteme de terapie online etc.) sunt utilizate pe scară largă în ţară, unele fiiind asimilate şi în străinătate. Contribuţiile culturale au fost publicate în reviste de cultură şi/sau de politica ştiinţei (ex. „Academica“, „Revista de Politica Ştiinţei şi Scientometrie“). Cele peste 300 de contribuții științifice și citările asociate lor pot fi găsite detaliat pe platforma Google Scholar.

Cărți

Autor / coautor (selecție)

2019 REBT in the treatment of subclinical and clinical depression, în colaborare cu Cândea, D., Stefan, S., Matu, S., Mogoase, C., Iftene, F., Szentagotai, A., Springer Nature, New York

2015, Psihologia poporului român. Profilul psihologic al românilor într-o monografie cognitiv-experimentală. [The Psychology of the Romanian People. Romanian’s Psychological Profile in a Cognitive-Experimental Monography], Editura Polirom, Iași

2015 Psihologie si tehnologie. Fundamente de roboterapie și psihoterapie prin realitate virtuală [Psychology and Technology. Fundamentals of Robotherapy and Psychotherapy through Virtual Reality], în colaborare cu Matu, S., David, O., Editura Polirom, Iași

2006, Tratat de psihoterapii cognitive şi comportamentale [Handbook of Cognitive-Behavioral Psychotherapies], Editura Polirom, Iași; reeditată în 2012 și 2017 la aceeași editură

2006 Psihologie clinică şi psihoterapie; Fundamente. [Clinical Psychology and Psychotherapy. Fundamentals], Editura Polirom, Iași; reeditată în 2013 la aceeași editură

2006 Metodologia cercetării clinice; Fundamente [Clinical Research Methods. Fundamentals], Editura Polirom, Iași

2003 Castele de nisip: Ştiinţă şi pseudoştiinţă în psihopatologie [Castles in the Sand: Science and Pseudoscience in Psychotherapy], Editura Tritonic, București

2000 Prelucrări inconştiente de informaţie [Unconscious Information Processing], Editura Dacia, Cluj-Napoca; reeditată în 2004, Editura Tritonic, București

Editor-coordonator (selecție)

2018 Evidence-based psychotherapy: The state of science and practice, în colaborare cu Lynn, S., & Montgomery, G.H., Wiley-Blackwell, New York

2017 Tratat de psihologie pozitivă. [Handbook of Positive Psychology], în colaborare cu Szentagotai, A., Editura Polirom, Iași

2010 David, D., Lynn, A., & Ellis, A. (Eds. 2010). Rational and irrational beliefs in human functioning and disturbances. Implication for research, theory, and practice. London: Oxford University Press.

Activitate editorială (selecție)

- Editor fondator al „Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies“ / „Journal of Evidence-Based Psychotherapies“ (Web of Science/ISI).
- Co-editor al „Journal of Rational-Emotive and Cognitive-Behavior Therapy“ (Web of Science/ISI – Springer).
- Books: Co-editor of Book Series – SpringerBriefs in Best Practices in Cognitive-Behavioral Psychotherapy (Springer).

Brevete (alte drepturi de proprietate intelectuală)

- Pastila Psihologică (protejat ORDA)

Naționale (selecţie)

 • UEFISCDI, PNIII – P4 – Cercetare fundamentală și de frontieră, PN-III-P4-ID-PCCF-2016 – Înţelegerea şi modelarea structurilor spaţio-temporale ale inegalităţilor şi polarizării în relaţie cu caracteristicile psihologice – STIP, 2018-2022 (director).
 • MCI, PNIII-1.2PDI-PFC-C1-PFE-404 – Infrastructura strategică la Universitatea Babeș-Bolyai în contextul dezvoltării de tehnologii noi și emergente 2018-2020 (director).
 • UEFISCDI Parteneriate SWARA: Mobile System for Rehabilitative Vocal Assistance of Surgical Aphonia, 2014-2016 (coord. partener).
 • CNCSIS Grant PNCDI-MEdC: Rolul psihoterapiei cognitiv-comportamentale în tratamentul chirurgical parodontal: un studiu clinic controlat, 2009-2011, (director).
 • CNCSIS Grant CEEX-MEdC (Capacităţi): O Platformă de Psihoterapie Prin Realitate Virtuală., 2007-2009 (director).
 • CNCSIS Grant CEEX-MEdC (Proiecte complexe): Eficacitatea psihoterapiei versus medicaţiei non-stimulante în ADHD la copiii cu vârsta între 6 şi 11 ani; Un studiu clinic controlat multicentric, 2006-2009 (director).
 • CNCSIS Grant CEEX-MEdC (Grant postdoctoral): Psihoterapii validate ştiinţific, 2006-2008 (director).
 • CNCSIS Grant tip A: Psihoterapie versus medicaţie în tratamentul tulburării depresive majore; Un studiu clinic randomizat, 2004-2007 (director).

Internaționale (selecţie)

 • European Commission II: DREAM Development of Robot-Enhanced therapy for children with AutisM spectrum disorders (2014-2018) (coord. partener).
 • Education for Care – EDUCARE, 527360-LLP-2012-IT-GRUNDVIG-GMP, Leonardo da Vinci (coord. partener).
 • Grant, Albert Ellis Institute, SUA: Psihoterapie cognitivă, versus psihoterapie raţional-emotivă şi comportamentală versus psihoterapie prin acceptare în tratamentul tulburării de anxietate generalizată. (2008-2010) (director).
 • Grant, Albert Ellis Institute, SUA: Cognitive therapy versus CBT/REBT versus medication in the treatment of major depression; A randomized clinical trial (2002-2005) (director).
 • Grant, McDonnell Foundation, SUA (Scholarship): Implicit memory; Remarks after a decade of disputes (2001) (director).
 • Grant, McDonnell Foundation, SUA (Scholarship): The impact of intentional forgetting on implicit and explicit memory (1998) (director).

Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca: preparator universitar, 1995-1997; asistent universitar, 1997-2000; lector universitar doctor, 2000-2003; conferenţiar universitar doctor, 2003-2007; profesor universitar doctor. Conducător de doctorat în cadrul UBB – profesura cu numele Aaron T. Beck, 2007-prezent.

Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New-York, SUA: profesor asociat (adjunct professor), 2009-prezent.

Academii

- Membru al Academia Europaea (Academy of Europe) (din 2022).


- Preşedintele Asociaţiei de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale din România (2000-2012).
- Preşedinte al Colegiului Psihologilor din România – CPR, Filiala Cluj (2005-2012).
- Președinte al Comisiei Naționale de Psihologie Clinică și Psihoterapie din CPR (2008-2012).
- Președinte al Asociației Psihologilor din România (din 2017).
- Reprezentant naţional la European Science Foundation – Standing Committee / Scientific Review Group for Social Sciences (2010-2015).
- Membru (actual sau în trecut): Academy of Cognitive and Behavioral Therapies, European Association of Behavioral and Cognitive Therapies, European Association of Clinical Psychology and Psychological Treatment, International Association for Cognitive Psychotherapy etc.

- Premiul „C. Rădulescu Motru“ al Academiei Române, 2012
- Henry Guze Award pentru cea mai bună cercetare experimentală publicată în domeniu în anul 2003, acordat de Society for Clinical and Experimental Hypnosis, SUA
- Ernest R. and Josephine R. Hilgard Award pentru cea mai bună lucrare teoretică în domeniu în 2021, acordat de Society for Clinical and Experimental Hypnosis, SUA
- Premiul In Hoc Signo Vinces, CNCSIS, 2003
- Premiul Excelenţei Ştiinţifice din partea Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca, 2008, 2009, 2011

Înalte ordine de stat

Ordinul Național pentru Merit în Grad de Cavaler.

Sute de apariții în mass-media și în emisiuni proprii.

Ex. Televiziunea Română, emisiunea „Călătorii interioare“