Alexandrina CERNOV - Filologie


Membru de onoare 1992

S-a născut la 24 noiembrie 1943 în orașul Hotin, de pe teritoriul de astăzi al Ucrainei. A urmat studiile la Liceul nr. 32 din București. În anul 1961 a finalizat studiile la Universitatea din București, iar în perioada 1962-1966 a urmat Facultatea de Filologie a Universității Naționale din Cernăuți, Ucraina. În anul 1989 și-a susținut la Chișinău teza de doctorat Lingvostilistica comparată (româno-rusă) a limbajului poetic.

Între anii 1971-2002 a fost conferențiar universitar la Catedra de Filologie Română şi Clasică a Universității Naționale din Cernăuți, susținând cursuri de teoria literaturii, istoria literaturii vechi românești, teoria traducerii şi stilistica limbii române, lingvostilistica şi poetica comparată, studii de literatură comparată.

Este membru fondator al Societății pentru Cultura Românească „Mihai Eminescu“ din regiunea Cernăuţi, al cărui vicepreședinte a fost în anul 1989 și președinte în perioada 1990 – 1994.

A fost expert al proiectului comun de cercetare a situației minorităților naționale în Ucraina al Împuternicitului Radei Supreme a Ucrainei în problemele drepturilor omului şi al Comisariatului general al OSCE în problemele minorităților naționale.

Domenii de interes: istoria şi cultura Bucovinei, statutul limbii române, problemele actuale ale comunității românilor din nordul Bucovinei, studii de sociologie, istoria literaturii române, stilistica limbii române, poetica comparativă

Se implică activ în promovarea culturii și învățământului în limba română în spațiul ucrainean, fiind autoare pentru nouă manuale școlare de limba şi literatura română, destinate școlilor românești din Ucraina.

Cărți

1975 Gramatica comparativă româno-rusă. Fonetică și lexicologie, Editura Universității Naționale din Cernăuți

2008 Cernăuți, 1408 – 2008, Editura Institutului Cultural Român

2019 Drama românilor din regiunea Cernăuți: masacre, deportări, foamete în 1940-1941, 1944-1947, Editura Nicodim Caligraful

2020 Destinul bisericii românești din nordul Bucovinei în perioada sovietică: credință, limbă, identitate, Editura Nicodim Caligraful

Manuale pentru școlile românești din Ucraina

2008 Pagini alese din literatura română şi universală, Editura Alexandru cel Bun, Cernăuți

2008 Literatura română şi universală, manual pentru clasa a VIII-a, Editura Svit, Liov

2009 Literatura română şi universală, manual pentru clasa a IX-a, Editura Svit, Liov

Activitate editorială

- Redactor-șef al revistei trimestriale de istorie şi cultură „Glasul Bucovinei“, începând cu anul 1994.

- Director executiv al Editurii Alexandru cel Bun din Cernăuți, începând cu anul 1995

Premiul Fundației Culturale Române din București, 1994

Înalte ordine de stat

- Ordinul „Serviciul Credincios“ în grad de Ofițer, 2004
- Ordinul „Serviciul Credincios“ în grad de Comandor


Distincții

- Medalia jubiliară „Mihai Eminescu“, acordată de Ministerul Culturii din România, 2000