Maria Cazacu - Inginer chimist


Membru corespondent 2023

S-a născut la 26 ianuarie 1956 în satul Cârniceni, comuna Țigănași, județul Iași. A urmat cursurile primare și gimnaziale la școala generală din satul natal, iar în perioada 1971-1976 a urmat studiile la Liceul Industrial de Chimie din Iași, actualul Liceu Tehnologic „Petru Poni“, secția Tehnica Analizelor Fizico-Chimice. În perioada 1976-1981 a fost studentă a Facultății de Tehnologie Chimică, secția Tehnologia Compușilor Macromoleculari, la Institutul Politehnic „Gheorghe Asachi“ din Iași. Între anii 1981-1989 a lucrat ca inginer stagiar la Filatura de Fire „Melana“ din Botoșani (FIRMELBO), apoi ca inginer tehnolog pentru controlul tehnic de calitate. Din anul 1989 face parte din colectivul Institutului de Chimie Macromoleculară „Petru Poni“ din Iași, Departamentul de Polimeri Anorganici. A parcurs toate treptele profesionale în cercetare, din 2008 fiind cercetător științific gr. I. În 1996 și-a susținut teza de doctorat la Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni“ din Iași al Academiei Române, obținând titlul de doctor în chimie. Din anul 1997 este responsabil de proiecte și coordonator al colectivelor de cercetare, iar din 2015 este șef al Departamentului Polimeri Anorganici din cadrul institutului. Începând cu anul 2010 este și conducător de doctorat în domeniul chimiei.

Este membru în consiliul științific al Institutului de Chimie Macromoleculară „Petru Poni“ din Iași, membru al CNATDCU din anul 2016, iar din 2020 este vicepreședinte al comisiei de chimie din CNATDCU.

A făcut parte din comisii de promovare, de doctorat, de abilitare, de îndrumare, comisii academice consultative, comitete editoriale la reviste din țară; a fost referent pentru reviste științifice și evaluator pentru proiecte de cercetare din țară și din străinătate.

Domeniile de cercetare: chimie macromoleculară, polimeri și materiale polimere, chimia siliconilor, compuși organic-anorganici.

A publicat două cărți ca editor, iar ca autor, o carte, 11 capitole de carte și 256 de articole în reviste cotate ISI; indice Hirsch = 27. Este coautor la 13 brevete de invenție, dintre care unul international (8 acordate și 5 în curs de evaluare).

Cărţi

2006 Materiale siliconice. Obţinere, proprietăţi şi aplicaţii, în colaborare cu C. Racles, Editura Performantica

2008 Advances in Functional Heterochain Polymers, volum editat, Nova Science Publishers, New York

2010 Recent Developments in Silicone-Based Materials, volum editat, Nova Science Publishers, New York

Capitole în cărţi

2005 Polysiloxanes bearing ionic groups, în volumul editat de E.S. Dragan, Focus on Ionic Polymers, Research Signpost

2006 Recent developments in siloxane-based polymers and copolymers, în colaborare cu C. Racles în volumul editat de E.S. Dragan, New Trends in Nonionic (Co)polymers and Hybrids, Nova Science Publishers

2007 Ionic hybrid hydrogels, în colaborare cu E. S. Dragan, în volumul editat de E.S. Dragan, New Trends in Ionic (Co)Polymers and Hybrids, Nova Science Publishers

2007 Siloxane based Polymeric Structures containing Complexed Metals în volumul editat de K. Yamamoto, Advances in Organometallic Chemistry Research, Nova Science Publishers

2008 Polymers containing Si, O and other elements within backbone, în volumul Advances in Functional Heterochain Polymers, Nova Science Publishers, New York

2010 Possibilities to Develop Functional Materials on Silicone/Silica Backbones, în volumul Recent Developments in Silicone-Based Materials, Nova Science Publishers, New York

2018 Self-Assembly in Solution of Metal Complexes Based on Organo-Siloxane Ligands, în colaborare cu M. F. Zaltariov și C. Racles, în volumul editat de A. Filimon, Smart Materials: Integrated Design, Engineering Approaches, and Potential Applications, Taylor and Francis Group

2018 Aminosilicones as Active Compounds in the Detection and Capture of CO2 from the Environment, în colaborare cu A. Bargan, în volumul editat de A. Filimon, Smart Materials: Integrated Design, Engineering Approaches, and Potential Applications, Taylor and Francis Group

2019 Neural networks based prediction and optimization applied to siloxane-siloxane copolymers synthesis, în colaborare cu S. Curteanu, în volumul Recent Progress in Computational Sciences and Engineering, editat de T. Simos, DOI: 10.1201/9780429070655-29.

2020 Reactive and Functional Silicones for Special Applications, în colaborare cu C. Racles, M. Dascalu și A. Bele, în studiul editat de T. J. Gutiérrez, Reactive and Functional Polymers, volumul I, Springer Nature Switzerland AG

2020 Wood-based biopolymers as active elements in new green silicone composites, în colaborare cu G. Stiubianu și A. Bargan, în volumul editat de I. Stoica, O. Mukbaniani, N.K. Rawat și A. K. Haghi, Applications of Biodegradable and Bio-Based Polymers for Human Health and a Cleaner Environment, Apple Academic Press, partnered with CRC Press, a member of the Taylor & Francis Group

- Membru al Societății de Chimie din România

- Premiul „C. D. Nenițescu“ al Academiei Române, 1996

- Diplome și medalii de aur la saloane naționale și internaționale de inventică în anii 2005, 2009, 2013 și 2018
- Diplomă de onoare și medalia „Petru Poni“ pentru contribuții remarcabile la promovarea chimiei, Societatea Română de Chimie, 2019
- Medalia „Cristofor Simionescu“ pentru excelență în domeniul chimiei macromoleculare, American Chemical Society, 2021