Romeo Ștefan BELEA - Arhitect


Membru corespondent 2010

S-a născut la 28 iulie 1932 la Tulcea. A urmat cursurile Şcolii Primare Germane „Sf. Anton“ din Craiova, în perioada 1939-1943, apoi cursurile liceale la Colegiul Naţional „Carol I“ din Craiova (1943-1951). Între anii 1951 -1957 a fost student al Institutului de Arhitectură „Ion Mincu“ din Bucureşti, al cărui licențiat în arhitectură și urbanism devine în februarie 1958. În septembrie 1973 obține titlul de doctor cu o teză despre Spaţiul teatrului de dramă contemporan. În anul 1976 a fost câștigător al unei burse „Ford“ - Urbanism şi amenajarea teritoriului la Bruxelles.

În perioada 1957-1958 a fost încadrat ca arhitect-proiectant al Direcţiei de Studii şi Proiectări Constanţa, iar în intervalul 1958-1973 a fost arhitect și șef de proiect la Institutul de Proiectare „Proiect Bucureşti“.

În anul 1963 își începe cariera universitară la Institutul de Arhitectură „Ion Mincu“ din Bucureşti. Între 1973-2002 devine profesor al instituției și coordonator de teze de doctorat. În perioada 1997 – 2001 a fost prorector și profesor al Universității „Spiru Haret“ din Bucureşti, iar între 2009 -2010 este profesor - șef de Atelier de Proiectare al aceleiași universități.

Din februarie 1990 activează și în Biroul Privat „ROINVEST“ S.A.

Lucrări de proiectare

1958 Sala Sporturilor din Constanța, proiect al IJP Constanța

1959-1960 Sala Palatului RPR, 3000 locuri, București, proiect al Institutului de Proiectări „Proiect București“

1961 Cantină cu autoservire, 3000 locuri în căminele studențești din zona Regie, București, proiect al Institutului de Proiectări „Proiect București“

1961 Căminele studențești din zona Grozăvești, București, proiect al Institutului de Proiectări „Proiect București“

1961 Cantină cu autoservire, 3000 locuri în căminele studențești din zona Grozăvești, București, proiect al Institutului de Proiectări „Proiect București“

1967 Hotelul INTERCONTINENTAL, București, proiect al Institutului de Proiectări „Proiect București“

1968 Ministerul Chimiei, București, proiect al IPIC CHIM

1969 Institutul de Cercetări pentru Chimie Organică, București, proiect al IPIC CHIM

1984 Mănăstirea Râmeț, proiect al Institutului de Arhitectură „Ion Mincu“ București

1992-2005 Biblioteca Academiei Române, București, extindere, proiect al BEL STUDIO SRL

1993 Sediul Academiei de Artă, București, proiect al ROINVEST S.A.

1993 Sala Festivalului „George Enescu“, București - sală concerte cu 2500 locuri, compartimentabilă în 2 săli de 1000, respectiv 1500 locuri, sală de concerte 400 locuri pentru expoziții temporare, baruri și restaurant, proiect al ROINVEST S.A.

1993 Palatul de la Căciulați (județul Ilfov) al Academiei Române, proiect al ROINVEST S.A.

1994 Teatrul „Masca“ zona Lujerului, București, transformare, adaptare a cinematografului existent, proiect al ROINVEST S.A.

1994 Hotel „Savion“, 4 stele, în Piața Aviatorilor din București, fază: complet în 1994, proiect al ROINVEST S.A.

1994 Hotelul Parlamentului, București, fază: studiu preliminar 1994, proiect al PROIECT SA

1995 Studiu urbanistic– Piața Revoluției din București, fază: IT, proiect al BEL STUDIO SRL

1996 Hotel „Holiday Inn“ – Aeroportul Otopeni, proiect al ROINVEST S.A.

1997 Imobil de birouri în zona str. Pangratti - Calea Dorobanților din București, proiect al BEL STUDIO SRL

1997 Hotel Continental din Constanța - 200 camere, 4 stele, proiect al BEL STUDIO SRL

1998 Sala Palatului din București - extindere de la 3000 la 5000 de locuri, proiect al IP Carpați

1998 Casa Academiei, Calea 13 Septembrie, București, proiect al IP Carpați

1998 Complexul universitar „Spiru Haret“ din București: spații de învățământ superior, hotel de 4 stele, 450 camere pentru visiting profesor, hotel de 2 stele, 500 camere pentru studenți, centru de conferințe şi spital cu 400 paturi, proiect al BEL STUDIO SRL

1999 Universitatea Româno-Americană, bd. Expoziției, București, proiect al BEL STUDIO SRL

1999 Imobil de birouri „ALPHA BANK“ din Calea Dorobanților, București, proiect al BEL STUDIO SRL

1999 Studiu urbanistic – Piața Sălii Palatului din București, fazele: PUZ – IT, proiect al BEL STUDIO SRL

2002 Hotel NOVOTEL București, sală de spectacole transformabilă, galerii comerciale, cazare şi alte servicii, Calea Victoriei din București (Piața fostului Teatru Național), proiect al BEL STUDIO SRL

2002 Turnuri multifuncționale „Tatăl și Fiul“, spații de birouri, parcaje subterane - Piața Presei Libere din București, proiect al BEL STUDIO SRL

2003 Gara CFR Constanța, extindere, proiect al BEL STUDIO SRL

2005 Teatrul Național de Operetă București, remodelarea și extinderea sălii „OMNIA“, fază: studiu de fezabilitate, proiect al BEL STUDIO SRL

2007-2008 Centrul Cultural „Sala Palatului“ din București, refuncționalizare, extindere funcțiuni (sală concerte 4000 locuri compartimentabilă, săli de audiții muzicale, spații de expoziții, librărie, cafenea, baruri, restaurant, comerț specific), faze: studiu de fezabilitate 2007, elemente de proiect tehnic 2008 – proiect al BEL STUDIO SRL

2008-2010 Teatrul Național „Ion Luca Caragiale“ din București, stabilitatea și siguranța în exploatare, optimizarea funcțională, tehnologică și organizatorică a ansamblului – corpurile A1+A2, B, C, D – consolidarea, realizarea a șapte săli de spectacol, galerii de artă, librărie, anticariat, braserii, cafenele, restaurant, săli multifuncționale, faze: studiu de fezabilitate 2008, PAC+PT+PE, 2008-2010 –proiect al BEL STUDIO SRL

2016 Piața Victoriei din București, remodelare urbană și amplasarea copiei „Columnei lui Traian“ și a sculpturilor celor patru daci de pe Arcul de Triumf a lui Titus de la Roma, fază: în studiu în două variante, proiect al BEL STUDIO SRL

2016 Piața Revoluției din București, remodelare urbană cu punerea în valoare a edificărilor istorice importante existente, proiect al BEL STUDIO SRL

2016 Piața Sălii Palatului din București, remodelare urbană a spațiului verde, amplasarea unui amfiteatru în aer liber pentru 2000 de locuri, cu primul subsol al zonei verzi ca centru cultural (săli de spectacole de câte 300 locuri și a unei săli de concerte cu 1200 locuri cu anexele respective și cu accese din foaierul din subsolul Sălii Palatului ca și accese independente), sub aceste funcțiuni 3 niveluri de parcaje pentru cca 1500 auto, proiect al BEL STUDIO SRL

2017 Teatrul de tip elisabetan în zona Parcului Icoanei din București –studiu, proiect al BEL STUDIO SRL

2018-2021 Centrul Național al Dansului, refuncționalizarea, consolidarea și supraetajarea actualei construcții a sălii „Omnia“, str. Ministerului, București, fază: studiu de fezabilitate

2021 Catedrala Sf. Iosif din București, remodelare generală a spațiului ansamblului, reamplasare a centralelor tehnice, crearea unei necropole în demisolul bisericii, fază: studiu preliminar, proiect al BEL STUDIO SRL

Concursuri naționale de arhitectură

1959 Sistematizarea Pieței Unirii din lași
1959 Teatrul Național din București
1959 Centrul Civic al Municipiului Ploiești
1959 Sistematizarea Pieței Unirii din București
1960 Sistematizarea Centrului „Podul Turcului“ din Iași
1961 Teatrul Național din București
1964 Sistematizarea unui cartier de locuințe în Municipiul Ploiești
1965 Sistematizarea intrării în Municipiul Pitești
1966 Sistematizarea Pieței Unirii din Focșani
1968 Aerogara și Aeroportul Internațional București – Otopeni
1990 Centrul Multifuncțional Sinaia

Cărți

1962 Desenul în arhitectură, construcții și urbanism, Editura Tehnică

Activitate editorială

Articole şi intervenţii în ziare şi reviste româneşti şi străine

Membru al comitetului de conducere al Fondului de Arhitectură, 1965-1989
Președinte al Fondului de Arhitectură din Uniunea Arhitecţilor din România, 1980-1989

Premiul I şi II pentru Sistematizarea Pieței Unirii din Iași, 1959
Premiul II pentru Centru Civic Ploiești, 1959
Premiul III pentru Sistematizarea Pieței Unirii din București, 1959
Premiul UAR pentru Sala Palatului, București, 1960
Premiul UAR pentru Ansamblul de cantine şi cămine studențești Grozăvești, București, 1962
Mențiune pentru Sistematizarea Pieței Tineretului din Iași, 1965
Mențiune pentru Sistematizarea Pieței Palatului Culturii din Iași, 1965
Premiul I pentru Sistematizarea intrării în Pitești, 1965
Premiul III şi Mențiune pentru Sistematizarea Pieței Unirii din Focșani, 1967
Premiul I pentru Sistematizarea unui cartier de locuințe din Ploiești, 1967
Premiul președintelui UNITER pentru anul 2014
Premiul „Constantin Brâncoveanu“, 2016

Înalte Ordine de Stat

Ordinul „Serviciul Credincios“ în grad de Cavaler, 2002, 2014


Distincții

- Ordinul Muncii clasa a III-a, 1960
- Ordinul Muncii clasa a II-a, 1970
- Distincția Culturală a Academiei Române, 2001
- Diplomă „Meritul Academic“ al Academiei Române, 2005
- „Opera Omnia“ Premiul Uniunii Arhitecților din Romania, 2011
- „Omul anului“ conferit de Fundația Culturală sector 2, 2013