Ștefan AFLOROAEI - Filosofie


Membru corespondent 2015

Născut la 25 iulie 1952, în Lespezi, județul Iași.

Studii primare în satul Hârtoape (1959-1967), studii liceale la Liceul Pedagogic „Vasile Lupu“ din Iași (1967-1972).

Studii superioare la Universitatea „Al. I. Cuza“ din Iași, Facultatea de Filosofie (1972-1976).

Studii doctorale la Universitatea din București, cu o teză privind ideea raționalității în filosofia occidentală modernă (1985).

Între anii 1976-1980 este profesor de filosofie în Târgu-Neamț.

În anul 1980 devine asistent al Facultății de Filosofie din Iași, catedra de filosofie modernă. Începând cu 1990, susține prelegeri de hermeneutică filosofică, metafizică, teorii ale interpretării, hermeneutica formelor simbolice, cultură și spiritualitate europeană.

Stagii de documentare la Freiburg, Tübingen, Paris, Neuchâtel.

În perioada 1995-1999 devine șeful catedrei de filosofie modernă, între 1999-2000 este desemnat secretar științific și în perioada 2000-2008 devine decan al Facultății de Filosofie din cadrul Universității „Al. I. Cuza“ din Iași.

Începând cu anul 1997, coordonează lucrări de doctorat în domeniul filosofiei, specializarea metafizică și hermeneutică.

Profesor asociat al Universității din București, Centrul de Excelență în Studiul Imaginii (între 2005-2010) și al Universității de Arte „George Enescu“ din Iași (între 2004-2008).

Domenii de cercetare și de interes: metafizică modernă și contemporană, hermeneutică filosofică, ontologie, cercetarea culturii și a spiritualității europene, problematica imaginii și a sensului.

Volume

1991 Ipostaze ale rațiunii negative. Scenarii istorico-simbolice, Editura Științifică

1993 Întâmplare și destin, Editura Institutul European

1994 Lumea ca reprezentare a celuilalt, Editura Institutul European

1997 Cum este posibilă filosofia în estul Europei, Editura Polirom

2003 Locul metafizic al străinului, în colaborare cu Corneliu Bîlbă şi George Bondor, Editura Fundației Axis

2008 Metafizica noastră de toate zilele, Editura Humanitas

2013 Privind altfel lumea celor absurde, Editura Humanitas

2017 Dimitrie Cantemir. Elemente ale unei ample viziuni filosofice, studiu introductiv la Dimitrie Cantemir, Icoana de nezugrăvit a științei preasfinte, Pasaje neclare în Catehism, O cercetare naturală a monarhiilor, Elogiu pentru autor, Mic compendiu de logică, Academia Română, Fundația Națională pentru Știință și Artă

2018 Fabula existențială. Despre distanța dintre a trăi și a exista (și alte eseuri), Editura Polirom

Volume coordonate

1996 Petre Botezatu. Itinerarii logico-filosofice, Editura Ankarom

1999 Alternative hermeneutice (în memoria profesorului Ernest Stere), Editura Cantes

2001 Limite ale interpretării (volum dedicat lui Mircea Eliade și Umberto Eco), Editura Fundației Axis

2002 Interpretare și ideologie, Editura Fundației Axis

2005 Ideea europeană în filosofia românească postbelică, vol. I, Editura Fundației Axis

2006 Ideea europeană în filosofia românească postbelică, vol. II, Editura Fundației Axis

2013 Teologie, Filosofie, Știință – perspective interdisciplinare, Editura Universității „Al. I. Cuza“ din Iași

Prelegeri publicate

1985 Filosofia acțiunii și logica discursului practic (în colaborare), Editura Universității „Al. I. Cuza“ din Iași

2003 Exegeză și interpretare în filosofie, Editura Universității „Al. I. Cuza“ din Iași

2004 Prelegeri de metafizică, Editura Universității „Al. I. Cuza“ din Iași (ediția a II-a, 2005)

2004 Teorii ale interpretării, Editura Universității „Al. I. Cuza“ din Iași (ediția a II-a, 2006)

2005 Prelegeri de hermeneutică filosofică, Editura Universității „Al. I. Cuza“ din Iași (ediția a II-a, 2006, ediția a III-a, 2008)

2006 Trei interpreți ai imaginii: Plotin, Kant și Nietzsche (elaborate pentru Centrul de Excelență în Studiul Imaginii, Universitatea din București, ediția a II-a, 2009)

Studii introductive sau postfețe la volumele

1992 Henri Bergson, Teoria râsului, Editura Institutul European

1993 Dionisie Areopagitul, Numele divine. Teologia mistică, Editura Institutul European

1994 Dionisie Areopagitul, Ierarhia cerească. Ierarhia bisericească, Editura Institutul European

1997 Petre Andrei, Prelegeri de istorie a filosofiei. De la Kant la Schopenhauer, Editura Polirom

1998 Nicu Gavriluță, Mentalități și ritualuri magico-religioase. Studii și eseuri de sociologie a sacrului, Editura Polirom

1999 Hans-Georg Gadamer, Elogiul teoriei. Moștenirea Europei, Editura Polirom

2002 Angela Zabulică, Temporalitatea în discursul fenomenologic al lui Martin Heidegger, Editura Axis

2010 Nicu Gavriluță, Sociologia patologiilor cotidiene, Editura Institutul European

2017 Horia Pătrașcu, Sentimentul metafizic al tristeții, Editura Trei

2017 Corneliu Bîlbă, Strategiile interpretării, Editura Universității „Al. I. Cuza“

Prelegeri academice

2002 Despre spusa lui Ovidius: «Video meliora proboque, deteriora sequor», Academia Română, Filiala din Iași

2008 Situația metafizicii astăzi, Academia Română, Filiala din Iași

Activitate editorială

Redactor al revistelor "Opinia studențească" (1974-1983), "Dialog" (1983-1988) și „Analele Universității «Al. I. Cuza»“, secțiunea Filosofie (1983-2004). Redactor-șef al secțiunii de Filosofie, „Analele Universității «Al. I. Cuza»“ (1994-2004).

Membru în advisory board al unor reviste de specialitate: „Hermeneia. Journal of Hermeneutics, Art Theory and Criticism; Journal for Interdisciplinary Research on Religion and Science“ (Iași, Centrul de Studii Interdisciplinare); „Studia Universitatis“ (Universitatea din Chișinău); „META. Research on Hermeneutics, Phenomenology and Practical Philosophy“ (Centrul de Hermeneutică, Fenomenologie și Filosofie Practică); „Journal for Communication and Culture; Vizual“ (Universitatea din București, Centrul de Excelență în Studiul Imaginii).

- Membru al Societății Române de Filosofie
- Membru fondator și coordonator (1997-2007) al Centrului de Hermeneutică, Universitatea „Al. I. Cuza“ din Iași
- Membru fondator și director al Centrului de Hermeneutică, Fenomenologie și Filosofie Practică, 2007
- Vicepreședinte al Societății Române de Filosofie de Limbă Franceză, 2008
- Membru fondator și director (2012-2016) al Centrului de Cercetare Interdisciplinară în Religie, Filosofie și Știință
- Membru al Uniunii Scriitorilor din România, 2014

Premiul „Vasile Conta“ al Academiei Române, 1992

Premiul „Lucian Blaga“ pentru filosofie, 1995

Premiul pentru cel mai bun eseu al anului, 1998

Medalia de argint la Salonul Cărții Românești, Iași, 2008

Premiul pentru eseu al revistei „Convorbiri Literare“, 2014

Doctor Honoris Causa al Universității „Danubius“ din Constanța, 2018


Distincții

- Diplomă de excelență, pentru susținerea cercetării interdisciplinare, acordată de Ministerul Educației și Cercetării Științifice, 2015
- Diploma de excelență „Centenarul Marii Uniri, 1918-2018“, acordată de Primăria Municipiului Iași, 2018