29 august 2017

Comunicat de presă privind aprobarea derogărilor pentru urs și lup
în interesul sănătății și securității publice


În data de 22 august 2017, Ministerul Mediului a transmis către Academia Română – Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii (CMN), modificările la proiectul de „Ordin pentru aprobarea nivelului de intervenție în cazul speciilor de urs și lup, în interesul sănătății și securității populației și în scopul prevenirii unor daune importante“. Aceste modificări au fost efectuate ca urmare a observațiilor transmise către Ministerul Mediului, pe durata procesului de consultare publică, de Academia Română – CMN, de societatea civilă și de persoanele și organizațiile interesate.

Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii a avizat proiectul de ordin de ministru, cu următoarele precizări:

  1. Ordinul de ministru respectă prevederile legale și se referă la derogări care au drept scop rezolvarea unor situații urgente, prevenirea producerii unor daune importante și asigurarea sănătății și securității publice;

  2. Procedurile propuse dau prioritate capturării și relocării unor exemplare, fapt ce contribuie la o ajustare a densității urșilor și lupilor în unele zone cu efective mai importante. În acest sens, în textul ordinului de ministru se vor menționa „capturarea în vederea relocării”, „capturarea, relocarea sau recoltarea”, „capturate/recoltate” sau „recoltate/capturate”, acolo unde acești termeni sunt cuprinși în textul și anexa ordinului de ministru;

  3. Cifrele maximale propuse – 140 pentru urs, 97 pentru lup – nu sunt de natură a afecta starea de conservare a populațiilor acestor două specii și se bazează atât pe evaluările efectivelor, cât și pe sesizările și plângerile înregistrate la autoritatea națională în domeniul protecției mediului;

  4. Extragerile, respectiv capturările și relocările, împiedică „vânătoarea la trofeu”, favorizează reproducerea exemplarelor viguroase și conduc la o creștere a vitalității populațiilor acestor specii.

Academia Română, prin Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii, consideră că, pentru viitor, sunt necesare următoarele măsuri:

  1. Realizarea unui plan național de management durabil și integrat al speciilor de carnivore strict protejate, pentru conceperea căruia își arată disponibilitatea de a se implica;

  2. Stabilirea unui protocol unitar și corect de colectare și prelucrare a datelor privitoare la aceste specii;

  3. Intensificarea acțiunilor și activităților educative privind etologia acestor specii, precum și comportamentul oamenilor față de ele, aspecte ce pot spori gradul de toleranță socială;

  4. Identificarea și eliminarea cauzelor care afectează starea de conservare a carnivorelor strict protejate, respectiv generarea așa-numitelor conflicte om-carnivore mari.

Pentru a verifica punerea în aplicare a prevederilor legislației naționale și comunitare (Directiva Habitate), în mod special din momentul în care ordinul va produce efecte, Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române anunță că va solicita Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (instituția care centralizează derogările), pentru fiecare caz în parte: (a) măsurile concrete de conservare a speciilor vizate, (b) măsurile luate de autoritățile locale pentru a preveni conflictele om-animal.

Conform prevederilor legale în vigoare (art. 38 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011), în situații justificate, Ministerul Mediului poate acorda derogări, prin ordin al conducătorului autorității, cu avizul prealabil al Academiei Române, „cu condiția să nu existe o alternativă acceptabilă, iar măsurile derogatorii să nu fie în detrimentul menținerii populațiilor speciilor respective într-o stare de conservare favorabilă în arealul lor natural.

Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române precizează încă o dată că a avizat acest proiect de Ordin al Ministrului, numai în interesul sănătății și securității populației și în scopul prevenirii unor daune importante, având mereu în vedere dezideratul conservării biodiversității autohtone prin respectarea legislației românești și comunitare.

Ne exprimăm disponibilitatea de a participa, alături de toți factorii interesați, la adoptarea unui plan de management și a unei strategii pe termen scurt și mediu, în vederea menținerii unor populații optime de carnivore mari, participanți esențiali în menținerea echilibrului ecologic al biocenozelor forestiere ale țării noastre, de o deosebită valoare națională și europeană.

Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române

Președinte: prof.dr. Vasile Cristea
Secretar științific: dr. Simona Mihăilescu
 

Biroul de presă al Academiei Române

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006