COLEGIUL DE REDACŢIE
 

Redactor șef
Dr. Narcis ZĂRNESCU
 
Secretar de redacţie
Sofia ŢIBULEAC
 
Redactori I
Elena SOLUNCA MOISE
Mihaela-Dora NECULA
 
 

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006