COMISII ALE ACADEMIEI ROMÂNE

 
Forumul pentru Societatea Cunoaşterii Acad. Florin Gheorghe Filip, preşedinte 
     
Comisia Națională pentru Cercetări Antarctice (CNCA)

Comisia Națională pentru Cercetări Antarctice (CNCA) funcționează sub directa îndrumare a Biroului Prezidiului Academiei Române fiind coordonată de Vicepreședintele Academiei Române, acad. Victor Voicu

  Președinte - Dr. Dumitru T. Murariu, membru corespondent al Academiei Române
Tel: 0722 267432; Tel: 021 3167239; 021 3128886
  Secretar CNCA - Dr. Florica Topârceanu
Punct Național de Contact CEP la Tratatul asupra Antarcticii 
E-mail: florisci@hotmail.com
 
Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii (CMN) Comisia funcționează sub conducerea directă a Prezidiului Academiei Române, în coordonarea Secției de Științe Biologice
  Președinte - Prof. emer. Dr. Vasile Cristea
Tel/Fax: 0264 599523
  Secretar științific - Dr. Simona Mihăilescu 
Tel: 0722982220; 021 2239072
  Adresă de contact în Academia Română
Tel/Fax: 021 6504010
E-mail: cmn@acad.ro
  Biolog - Eliana Sevianu 
Tel/Fax: 0264 599523
 

COMITETE ALE ACADEMIEI ROMÂNE

 
Comitetul Român pentru Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (CRIFST) Președinte - Acad. Bogdan C. Simionescu

Secretar științific - Dr. Valentin Marin
Email: valentinmarin2005@yahoo.com
Tel: 0749 338 793

     
 

CONSILII ALE ACADEMIEI ROMÂNE

 
Consiliul de Coordonare a Cercetării Științifice Organism consultativ subordonat Prezidiului Academiei Române
    Președinte - Acad. Bogdan Simionescu
 

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006